Dukumintiyo Muhiim ah

 

Agab weli shaqo ku socoto