Shaqooyin

 • MAGACA JEGADA: KAALIYAHA LUUQADDA EE GOOBTA
  HEERKA: GL-5
  QAYBTAGUDDIGA ARRIMAHA SIYAASADDA IYO DHEXDHEXAADINTA
  GOOBTAKISMAYO
  MUDDADA HESHIISKA: HAL (1) SANO OO GO’AN
  LAMBARKA OGEYSIISKA BOOSKA BANNAAN: UNSOM/PAMG/034/2018/SM

  Muddada Codsiga:
  13 Jul 2018 to 12 Aug 2018
  PDF icon Download PDF (88.17 KB)